بایگانی برچسب ها: پسر

یک خاطره زیبا

دوست خوبم سلام امیدوارم حالتون عالی باشه خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام در دفتر را باز کرد و با لحن محتاطی او را صدا کرد خانم معلم او را شناخت، او بدون آنکه بخواهد نارضایتی خودش رو به رویش بیاورد، گفت: تو در امتحان نمره 9 گرفتی، تو تنها کسی […]