بایگانی برچسب ها: تقویت

تقویت حافظه

چکار کنیم که حافظه قوی تری داشته باشیم ؟و یا بهتر بگویم چکار کنیم که دچار آلزایمر نشویم ؟

روزه یا تمرین اراده

یعنی ای کسانی که خودتان با پای خودتان آمدید و ایمان آوردید روزه بر شما مقرر شده و نگران نباشید بر گذشتگان هم مقرر شده بود برای چی؟ برای تعیین میزان تقوا

رهایی یعنی چه ؟؟

وقتی ما بصورت آگاهانه خواسته خود را می دانیم برای آن تلاش می کنیم و باور داریم که بهش می رسیم این احساس خوب نشانه این هست که داره باورهای شما بهتر میشه