بایگانی برچسب ها: ترس

اعتماد به نفس

چند روز پیش توی خونه مان مهمانی داشتیم وقتی اودم بیرون دم در هال دیدم که تمام کفش ها مرتب و منظم جلوی در هال چیده شده

چگونه باشیم

فکر می کنم مانع اصلی ما برای عمل نکردن !! ترس می باشد. ترس از شکست بخصوص اگر تا حالا شکست خورده باشین، دوباره نمی خواید که شکست بخورید،