بایگانی برچسب ها: اشتباهات

چرا بعضی مواقع می گوئیم از فردا

گر بخاطر اشتباهات گذشته نسب بخودمون احساس گناه داریم که خودمون رو با عشق ببخشیم و بدونیم که خداوند خیلی وقت هست که منتظره تا ما خودمون رو ببخشیم و عاشق خودمون بشیم و با عشق زندگی کنیم